Rating Eco

The GreenBuilding Rating

GreenBuilding Rating este o metodă de evaluare sigură şi fiabilă care permite măsurarea şi îmbunătăţirea sustenabilităţii ambientale a materialelor de construcţii.Metodologia GreenBuilding Rating clasifică produsele Kerakoll din gama ECO în trei categorii generale, în funcţie de natura acestora şi de diferitele procese de producţie:
  • CATEGORIA ANORGANICE MINERALE
  • CATEGORIA ORGANICE MINERALE
  • CATEGORIA ORGANICE FLUIDE

GreenBuilding Rating este singurul model de pe piaţă, capabil să măsoare cu precizie performanţele ambientale ale materialelor de construcţii pe o scală de la ECO ZERO (produsul nu este considerat ecologic) la ECO 5 (produsul este considerat ecologic şi cu un impact ambiental scăzut).

CLASE DE RATING PREVĂZUTE DE GREENBUILDING RATING KERAKOLL

Prezenţa pe ambalaj a mărcii ECO este garanţia pentru aplicator că producătorul a respectat următoarele dispoziţii:

  • Produsul prezintă caracteristicile eco-compatibile prevăzute de protocolul GreenBuilding Rating.
  • Producătorul a emis o declaraţie de conformitate semnată prin care îşi asumă răspunderea celor declarate de marca ECO.

Mai jos gasiti ca si exemplu descrierea unei categorii din cele 3 mentionate mai sus

Categoria Anorganice Minerale

Preamestecuri compuse din lianţi hidraulici şi amestecuri de minerale inerte cum sunt:

  • Lianţi şi şape minerale pentru straturi suport
  • Autonivelatoare minerale cu tehnologie HDE
  • Adezivi minerali cu tehnologia SAS pentru ceramică şi pietre naturale
  • Mortare minerale pentru restaurarea betonului
  • Chituri minerale pentru ceramică şi pietre naturale, etc, etc


Exemplu clasa Rating Eco 5

 

Cele 5 criterii prevazute de GreenBuilding Rating in categoria materialelor anorganice minerale:

Cel puţin 30% din greutatea componentelor produsului din categoria Anorganice Minerale este
de origine minerală (inerte). Nisipurile şi materialele granulate minerale nu prezintă degradare chimică sau interacţiune dăunătoare din punct de vedere biologic; deci, pot fi considerate cu impact scăzut sau neutre pentru mediul înconjurător şi pentru oameni.

Avantaj: materialul este de origine minerală naturală anorganică, deci nu se degradează în timp şi nu poluează.

Material certificat GEV (EC 1 – EC 2) cu emisii scăzute sau foarte scăzute de substanţe organice volatile (VOC) potrivit regulamentului EMICODE.

Avantaj: îmbunătăţirea aerului în interiorul clădirilor.

Materialele din categoria Organice Minerale pot conţine maxim 5 g/kg (0,5% în greutate) de solvenţi cu un punct de fierbere mai mic sau egal cu 250 °C la presiunea mediului înconjurător. Pentru bicomponente, procentul se calculează pe produsul amestecat.

Avantaj: protecţia aerului pe care îl respirăm şi sănătatea utilizatorului.

Produsele nu prezintă fraze de risc ambiental potrivit Reglementărilor în vigoare. Fraze interzise:
R50     -   Foarte toxic pentru organismele acvatice
R51     -   Toxic pentru organismele acvatice
R52     -   Nociv pentru organismele acvatice
R53     -   Poate avea efecte nefaste pe termen lung asupra mediului acvatic
R54     -   Toxic pentru floră
R55     -   Toxic pentru faună
R56     -   Toxic pentru organismele din sol
R57     -   Toxic pentru albine
R58     -   Poate avea efecte nefaste pe termen lung asupra mediului
R59     -   Periculos pentru stratul de ozon
La bicomponente, clasificarea este determinată de componentul cel mai periculos.

Avantaj: apa, ca şi aerul, este elementul  cel  mai  preţios,  dar  care poate fi cel mai uşor poluat.Protejarea  ecosistemului global, îndeosebi a celui acvatic, este fundamentală pentru ocrotirea vieţii pe planeta noastră.

Materiale nepericuloase sau cu grad scăzut de periculozitate.Fiind produse de uz profesional, este admis gradul scăzut de periculozitate (iritant) şi cel care poate fi administrat uşor pe şantier (periculozitate pentru piele, folosirea mănuşilor/dispozitivelor de protecţie) sau cel privind un eveniment improbabil (ingerare).

Avantaje: protejarea  sănătăţii  utilizatorului  în  faza  aplicării  produsului.

 

GAMA BIO – MATERIALE NATURALE TRANSPIRANTE

În GreenBuilding, pereţii clădirilor sunt construiţi cu materiale naturale, transpirante şi eco-compatibile:
trebuie să prezinte caracteristici foarte bune de transpirabilitate şi să garanteze un schimb constant între interior şi exterior, satisfăcând astfel exigenţele fizice, biologice şi ambientale ale celor care locuiesc în ele.
Şi din acest motiv, GreenBuilding preferă folosirea unor materiale simple şi naturale pe bază de var hidraulic
natural NHL deoarece, fiind produse foarte poroase, higroscopice şi transpirante, permit un schimb continuu de aer şi aburi care menţine clădirea într-un echilibru perfect şi îmbunătăţeşte aerul din interiorul acesteia.

Varul hidraulic natural pur NHL din gama BIO este de calitate superioară, deoarece este ars la temperaturi
scăzute şi necesită mai puţină apă în timpul fazei de stingere, astfel încât păstrează neschimbate proprietăţile hidraulice ale compuşilor activi din punct de vedere hidraulic. După ardere urmează o perioadă lungă de stingere şi maturare, utilă pentru stabilizarea compusului înainte de a trece la faza de măcinare.

Varul hidraulic natural pur NHL protejează împotriva mucegaiurilor şi a bacteriilor, creând un mediu sănătos şi confortabil: zidul rămâne uscat şi cald şi, prin funcţia dezinfectantă a varului, dată de valoarea sa ridicată a pH-ului bazic, nu permite bacteriilor şi mucegaiurilor să se prindă pe zidărie şi să prolifereze, afectând salubritatea încăperilor.

Gama BIO Kerakoll este certificată de cele mai importante institute europene

Produsele Biocalce au obţinut cele mai importante certificări şi atestări de calitate GreenBuilding :

este pur natural certificat NHL 3.5 (Natural Hydraulic Limes) potrivit noii Norme Europene EN 459-1.

este natural sănătos, singurul supus testelor microbacteriologice ale Institutului CSTB care au confirmat proprietăţile  naturale antibacteriene şi fungistatice naturale ale varului NHL.

este natural inofensiv, singurul care a obţinut atestatul de material natural excelent de construcţie, având indici de  radioactivitate naturală inferiori limitelor impuse de Comisia Europeană.

este  natural  reparator, singurul care a obţinut  prestigioasa  recunoaştere  a certificării Sanierputzsysteme cu materii    prime exclusiv naturale de la WTA din München.

este certificat EC 1 de Institutul GEV ca produs cu emisii  foarte  scăzute  de  compuşi  organici  volatili (VOC) şi este lipsit de substanţe toxice dăunătoare pentru om şi pentru mediul înconjurător.

este  natural, singurul care a obţinut certificarea CE  potrivit normei EN 998, folosind exclusiv materii prime naturale

este  natural eco-compatibil  şi a obţinut importantul atestat de conformitate cu criteriile de  compatibilitate  ambientală CCA de la BEST din Milano.