Green Building

GreenBuilding Philosophy as building style.

Înlocuirea progresivă a produselor chimice folosite în construcţii cu materiale de nouă generaţie, având un impact ambiental scăzut, este destinată să transforme piaţa construcţiilor, influenţând profund proiectarea noilor clădiri şi recalificarea patrimoniului imobiliar existent, lăsând loc unor noi parteneri şi unor standarde superioare în privinţa impactului ambiental, precum şi unor noi beneficii pentru utilizator.

În lipsa unui sistem de evaluare unic la nivel european, Kerakoll a creat o metodă inovatoare pentru a răspunde noilor exigenţe cărora sectorul construcţiilor trebuie să le facă faţă, cu respectarea mediului înconjurător: GreenBuilding Rating

Ce este GreenBuilding?

GreenBuilding Rating este primul sistem de evaluare sigur şi fiabil pentru măsurarea şi îmbunătăţirea performanţelor ambientale ale materialelor de construcţii, care se bazează pe criterii eco-compatibile ce pot fi măsurate în mod obiectiv.Este o filozofie constructivă cu impact scăzut asupra mediului înconjurător promovată de Kerakoll, orientată către îmbunătăţirea sănătăţii şi a calităţii vieţii.

Avantaje GreenBuilding:

a) Respecta mediul

Încurajarea construirii şi a restructurării clădirilor cu materiale constituite exclusiv din elemente de origine minerală şi naturală, cu impact scăzut asupra mediului înconjurător, reciclate şi cu emisii reduse de CO2, contribuie la salvgardarea planetei noastre şi stă la baza GreenBuilding Kerakoll. Toate produsele au fost certificate ca eco-compatibile conform cu GreenBuilding Rating pentru evaluarea impactului asupra mediului inconjurator.


b) Îmbunătăţeşte calitatea aerului în spaţiile închise

Datele cele mai actualizate privitoare la poluarea casnică sunt clare: calitatea aerului din interiorul caselor poate fi de la 2 până la 3 ori mai scăzută decât cea externă. Microclimatul interior, împreună cu poluarea chimică, afectează în mod semnificativ calitatea spaţiilor în care se trăieşte şi deci bunăstarea persoanelor.

Folosirea materialelor eco-compatibile, care nu eliberează substanţe poluante şi redescoperirea mortarului, a tencuielilor şi a vopselurilor naturale care permit pereţilor să respire, a rezolvat o problemă acută şi foarte răspândită: îmbunătăţirea calităţii aerului indoor pentru obţinerea unui confort total.

c) Limitează patologiile provocate de Sindromul Clădirii Bolnave

Conform estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 20% din populaţia occidentală este afectată de Sindromul Clădirii Bolnave (dureri de cap, greţuri, iritaţii) ce îşi pot avea originea şi în calitatea scăzută a materialelor de construcţie de origine chimică şi în gradul redus de transpirabilitate a clădirilor.

GreenBuilding Kerakoll limitează apariţia patologiilor ce îşi pot avea originea în calitatea scăzută a construcţiei clădirii şi reduce concentraţia de poluanţi prezenţi în aerul indoor, garantând confortul imediat şi o bună calitate a locuirii.


d) Evită proliferarea microorganismelor

Dintre agenţii contaminanţi ai mediului care prezintă un interes crescând, un rol din ce în ce mai important îl au alergenii indoor, precum acarienii, ciupercile şi bacteriile. Într-adevăr, studiile ştiinţifice subliniază că prezenţa acestora în interiorul clădirilor determină înmulţirea cazurilor de alergii şi de astm la copii şi la adolescenţi. Condiţia de mediu care favorizează multiplicarea acestora constă în umiditatea crescută şi transpirabilitatea scăzută a pereţilor.

Materialele Kerakoll cu un pH bazic ridicat sunt în mod natural antibacteriene, antimucegai şi garantează medii uscate, sănătoase şi dezinfectate, nepermiţând bacteriilor şi mucegaiurilor să apară şi să prolifereze, în detrimentul salubrităţii spaţiilor şi a calităţii vieţii oamenilor.

e) Imbunătăţeşte eficienţa energetică a clădirilor

Energia consumată în construcţiile rezidenţiale reprezintă 30% din consumul energetic al Italiei şi 25% din emisiile de dioxid de carbon. Economia de energie pentru salvgardarea mediului înconjurător şi pentru îmbunătăţirea prestaţiilor energetico-ambientale ale clădirilor, stă la baza GreenBuilding Kerakoll prin aplicarea unor panouri termice naturale sau tencuieli izolante transpirante care garantează o izolare termică optimă, menţinând transpirabilitatea zidurilor în avantajul calităţii vieţii din locuinţe, făcând ca încălzirea şi răcirea imobilelor să fie mai ieftine, mai sănătoase şi eco-compatibile.

Sistemele transpirante pentru izolare şi economia de energie sunt testate într-o cameră termică de avangardă în ceea ce priveşte dimensiunile şi proiectarea, dezvoltată în colaborare cu Universitatea din Modena – Departamentul de Inginerie Civilă şi aprobate de Institutul ITC – Institutul pentru Tehnologiile din
Construcţii – CNR – Milano.